Molenstichting Zeevang

Op 22 december 1998 werd de eerste vergadering van de Molenstichting “De Etersheimerbraak en Kleiput” (in oprichting) gehouden, met als doel de restauratie van de Etersheimerbraakmolen. De toenmalige burgemeester van de gemeente Zeevang, de heer D. den Hartog, heeft zich zeer ingespannen om de nodige gelden voor de restauratie bij elkaar te krijgen.
De Molenstichting heeft nu de taak om de molen met het daarbij behorende bezoekerscentrum te onderhouden en in stand te houden. In 2003 was het zover dat de restauratie van de molen een feit was.

De Molenstichting Zeevang is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuurders zijn onbezoldigd. Het correspondentieadres is p/a: Bart Sloten (secretaris), Kanaaldijk 237, 1831 BE Koedijk.

De Etersheimerbraakmolen is een rijksmonument.

Het beleid van de Molenstichting Zeevang is erop gericht om het Rijksmonument de Etersheimerbraakmolen in stand te houden en in zo goed mogelijke staat te houden tegen de laagst mogelijke kosten.
Om deze kosten te dekken is het bezoekerscentrum met de daarbij behorende woning verhuurd. Met de opbrengst van de huur en de onderhoudssubsidie via de BRIM regeling Rijksmonumenten wordt een en ander gerealiseerd. De provincie Noord-Holland en de Gemeente Edam-Volendam dragen incidenteel bij om deze unieke lokatie in stand te houden.

De gemeente Zeevang is per 1 januari 2016 opgeheven en is samengegaan met de gemeente Edam-Volendam.

Het bestuur van de Molenstichting Zeevang:

  • Voorzitter: mr. Wout Vos
  • Secretaris: Bart Sloten
  • Penningmeester: Dick Hendriks
  • Bestuurslid en PR.: drs. Dorus Luyckx

Statuten Molenstichting Zeevang

Taakverdeling bestuur

Algemene zaken en voorzitter: Wout Vos
Doelenwoud 1
1474 JB Oosthuizen
tel: 0299-401684

Secretaris en technische zaken molen: Bart Sloten
Kanaaldijk 237
1831 BE Koedijk
tel: 072-5621856

Bestuurslid en PR: Dorus Luyckx
Oorgat 88
1135 CT Edam
tel: 06-17005067

Penningmeester en Juridische zaken: Dick Hendriks

Secretariaat:
Kanaaldijk 327 1831 BE Koedijk

Kamer van Koophandel:
nummer 37083933.

IBAN Rabobank:
NL 49 RABO 036.73.59.804

E-mail: 
info@molenstichtingzeevang.nl

ANBI Fiscaal nummer:
8081.05.346

Jaarrekening 2019 >

Jaarrekening 2018 >

Jaarrekening 2017 >

Jaarrekening 2016 >

Jaarrekening 2015 >

Rijksmonumentnummer van de molen:
509340

Molenaar:
Frans Kroon

Gegevens molen:
De Etersheimerbraakmolen is een watermolen met houten vijzel.
Achtkante binnenkruier. Grondzeiler.
Vlucht: 22.40 meter. Wiekenvorm Oud-Hollands
Molendatabase nummer 1229

Youtube:
Etersheimerbraakmolen door Frans Kroon