Nieuws

Vlag van Etersheim in top bij minimuseum De Waterwolf: pannenbier!

Etersheim – Vrijdagmiddag kon de vlag in top van het toekomstige archeologisch minimuseum De Waterwolf. De bouwers hadden het hoogste punt bereikt en dus was er het traditionele pannenbier.

Clasine Kant hijst samen met Herman van den Brink (Alliantie Markermeerdijken) de vlag

Het minimuseum is een initiatief van Alliantie Markermeerdijken in nauwe samenwerking met stichting Etersheimerbraak, gemeente Edam-Volendam en de Provincie N-H.

De planning is dat vanaf eind januari de archeologische vondsten te zien zijn die boven water komen bij de dijkversterking rond Etersheim. De tentoonstellingen zullen in nauw overleg met het archeologisch archief Noord-Holland ingericht worden.  De eerste schat uit het verdronken Dorp – de Sarcofaag- is nu al te bewonderen in Huis van Hilde in Castricum. Daarnaast krijgt de bezoeker informatie over waterbeheersing door de eeuwen heen.

Het museumontwerp is van beeldend kunstenaar Aldo Brinkhoff en verwijst naar het iconische Marker huisje dat tijdens de watersnood van 1916 omviel.

Het huisje dat model heeft gestaan voor het ontwerp van Aldo Brinkhoff

 

Jan Kant overleden

Tot ons aller verdriet is Jan Kant maandag 24 augustus onverwachts overleden. Jan was vanaf 1 januari 2011 een enthousiast en zeer gewaardeerd bestuurslid van de Molenstichting Zeevang.

De molen in rouwstand vanwege overlijden Jan

Jan was de penningmeester. Als gepensioneerd eigenaar van een schildersbedrijf was hij gewend om met cijfers te werken en om te calculeren.

Door zijn vakmanschap en grote betrokkenheid bij de Etersheimerbraakmolen begeleidde Jan al snel de vele onderhouds- en restauratiewerkzaamheden van de molen en het molenerf. Zoals de bouw van de kapschuur, de restauratie van het schoepenrad en het schilderwerk van de diverse panden. Jan keek dagelijks toe op de uitvoering van het werk. Hij was gewend om opdrachten kritisch te volgen.

In het bestuur was hij de ‘doener’, al had hij ook een sterke visie op de toekomst van de stichting. Jan was praktisch, glashelder, kritisch en betrouwbaar. Op Jan kon je geheel rekenen als hij instemde met een klus.

Zijn nieuwe taak was het begeleiden van de bouw van het archeologisch minimuseum De Waterwolf. Onlangs is hiervoor de eerste paal geslagen. Een klein feestje werd daarvoor gevierd. Jan was daar zichtbaar trots, opgetogen en zeer te spreken over de samenwerking van de nieuwe stichting

Etersheimerbraak, met de Alliantie Zuiderzeewerken, de Provincie en de Gemeente. Hij wist dat alleen door samenwerking en met steun van verschillende partijen mooie projecten gerealiseerd konden worden.

Jan was bezorgd over de toekomst van de Etersheimerbraakmolen. Door  nieuwe wegen in te slaan kon die toekomst geborgd worden, wist hij.

Helaas kan Jan zijn ideeën als basis voor deze nieuwe klus niet meer uitvoeren.

Het bestuur is Jan veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet voor het behoud van de Etersheimerbraakmolen.