Donateursactie

Om financieel gezond te blijven is een donateursactie gestart. Word donateur voor € 20 per jaar om de Museummolen in stand te houden. Voor dit bedrag krijgt U een gratis kop koffie en heerlijk appelgebak bij bezoekerscentrum De Breek op het molenerf.
Voor meer informatie: Dick Hendriks, dick.hendriks@kpnmail.nl

Maak uw donatie over op IBAN: NL49 RABO 036 73 59 804 o.v.v. Donateur Molenstichting Zeevang en u wordt op de donateurslijst geplaatst.