De Molen

De Etersheimer Braakmolen is een poldermolen in Etersheim (gemeente Edam-Volendam) en bemaalt de gelijknamige Etersheimer Braakpolder.

De Etersheimer Braak is ontstaan door een dijkdoorbraak en is in 1632 bedijkt. De polder maalt uit als onderbemaling op de polder Zeevang. In 1882 verbrandde de oude molen. De nieuwe molen die werd gebouwd was geen lang leven beschoren, want in 1886 brandde die ook af. Ook toen werd weer voor nieuwbouw gekozen.

De molen werd in 1920 vervangen door een elektrisch gemaal en in 1926 werden de roeden gestreken. In 1935 werd de romp zelfs afgezaagd boven de kapzolder.

In 1999 werd, na initiatieven van een jaar eerder, Molenstichting Zeevang opgericht om de molen weer maalvaardig te installeren. Uiteindelijk werden in 2002 de kap en roeden weer geplaatst. Vervolgens werd de molen in 2005 weer maalvaardig opgeleverd. De molen kan zowel uitmalen, als in circuit malen.

Tegelijkertijd is er een bezoekerscentrum bij de molen gekomen: De Breek. Een sfeervolle, landelijke horecagelegenheid met ruimte voor tentoonstellingen, lezingen en dergelijke. Hiervoor is een beheerster aangesteld die ook in het pand van het bezoekerscentrum woont.

In 2015 is een nieuwe kapschuur op het molenerf geplaatst voor met name educatieve doeleinden. Maar deze wordt ook gebruikt voor andersoortige evenementen, als festivals en (trouw)feesten.

Het bezoekerscentrum is elk weekend van het jaar geopend en in de zomer ook op een aantal door-de-weekse dagen. Zie www.debreek.com